Cijene

CIJENE
  • Prije svake narudžbe od mene ćete dobiti svoju ponudu
  • Stalni klijenti i klijenti s velikim narudžbama ostvaruju popust do 20%

CIJENE

Sljedeće su cijene referentne i odnose se na karticu prijevoda. Prije svake narudžbe od mene ćete dobiti svoju ponudu.

STRUČNI PRIJEVOD NA NJEMAČKI/HRVATSKI 125 HRK (17 €) po kartici
Ovjereni prijevod  
+ 20%
150 HRK (20 €) po kartici
Hitan  prijevod
+ 20%
150 HRK (20 €) po kartici
Vrlo hitan prijevod
+ 40%-100%
175-250 HRK (24-34 €) po kartici
Prijevod preko vikenda ili blagdana +20% 150 HRK (20 €) po kartici
Dodatna obrada teksta (grafička, pdf, scan,..) 125 HRK (17 €) po satu
KONSEKUTIVNO TUMAČENJE NJEMAČKI/HRVATSKI 225 HRK (30 €) po satu + putni troškovi
LEKTURA I KOREKTURA NJEMAČKI/HRVATSKI
Lektura prijevoda – sadržajno 125 HRK (17 €) po kartici
Lektura – sadržajno 125 HRK (17 €) po satu
Korektura slučajnih grešaka (tipfelera) 125 HRK (17 €) po satu
Dodatak za hitnost 20%-100% 150-250 HRK (20-34 €) po kartici
POSLOVNE USLUGE – SAVJETOVANJE NJEM./HRV. po dogovoru
PODUKE – SAVJETOVANJE  NJEMAČKI/HRVATSKI po dogovoru
Dodatno slanje & kopije po dogovoru

Cijene su izražene bez pdv-a jer obrt Alles Gut nije obveznik u sustavu pdv-a.

Stalni klijenti i klijenti s velikim narudžbama ostvaruju popust do 20%

Detaljnije